počet návštěv
 

>

 

 
Minulý týden, Alain Joly a Nick Alexakos se setkali s řeckým regionální ředitelem, Ioannis (John) Anastassiou a  členy organizačního výboru na ostrově Rhodos. Setkal se starostou, navštívili hotely a měli několik dalších schůzek, aby přezkoumali přípravu akce. Zde jsou některé z výsledky ...

World Shoot XVI. webové stránky - Budou k dispozici do konce týdne.

 

Vybrané hotely - Konečné podmínky a ceny jsou projednávány a měly by být k dispozici tento týden nebo příští ...Stojí za to si počkat !

 

Střelivo -  Nebude aplikováno žadné CLO na střelivo dovážené za účelem použití v závodě. Podrobnosti budou k dispozici na internetových stránkách.

 

Schválené Střelivo - Kvalitní  munice na IPSC závod  bude k prodeji na místě. Opět platí, že podrobnosti budou k dispozici na internetových stránkách.

 

 Program střelby - časový  plán bude standardní:  půl-denní  formát, celý den volno.

 

Víme, že na Rhodosu se svou bohatou historii a přírodními krásami  čekatá na všechny soutěžící, pořadatele a jejich rodiny  'dobrodružství s bohy!'
 
 
velmi volně přeložil Petr Švrček
 
 
ORIGINAL:

WORLD SHOOT XVI - RHODES, GREECE

'An Adventure With The Gods'

 

As the story goes, when the gods divided the world between themselves, Helios (the sun god) noticed an island emerging from the sea. He was so fascinated by its beauty that he immediately asked Zeus whether he might have this island for himself.

 

Rhodes was that island. An island that glides like a dolphin over the waves in the transparent seas of the south-eastern Aegean, where West meets East. Wreathed in golden beaches, bright green hills with hidden valleys and bathed in the light of the Greek sun god.

 

Last week, Alain Joly and Nick Alexakos met with the Greek Regional Director, Ioannis (John) Anastassiou and his organization committee members in Rhodes. They walked and measured the ranges, met with the Mayor, visited hotels, and had several meetings to review the event planning and schedules. Here are some of the highlights...

 

World Shoot XVI Website - Will be available by the end of the week.

 

Match Hotel - The final terms and rates are being hammered out and should be available this week or next... It will be worth the wait!

 

Ammunition - There will be no duties on ammo shipped or brought for the competition. Details will be available on the website.

 

Match Ammunition - Quality IPSC match ammunition will be for sale at the match. Again, details will be available on the website.

 

Shooting Schedule - The shooting schedule will be the standard half-day format with a full day off.

 

We know that Rhodes with its rich history and natural beauty will be waiting to welcome all the competitors, officials, and their families for 'an Adventure With The Gods!'

 
Jaroslav Špaček
In Memoriam
R E K L A M A
 
Zbraně a náboje
Guns and Ammunition