Bylo tady
 
lidí

>

 

1. kolo SPL - Po?akovanie + štatistika preteku

Vážení priatelia, ?akujem vám všetkým za ú?as? na 1. kole SPL. Verím, že situácie preverili vaše schopnosti, že ste sa cítili príjemne a naplno si to užili.

Zvláš? chcem po?akova? všetkým RO a RM z ?iech, Po?ska a Slovenska a taktiež i „helperom“, ktorí nám spolo?ne pomohli ?asovo zvládnu? tento pretek bez akýchko?vek ?ažkostí.

...a samozrejme ?akujem aj

logo-lesanka

 

Peter Pavlík

 

Tu je zopár štatistických údajov:

stage: 8

po?et RO: 22

po?et „helperov“: 25

min. po?et vystrelených rán: 21.450 ks

min. hmotnos? vystrelených striel: 193 kg (Ø 9 gr.) – „?akujeme“ :)

po?et Score Sheets: 1144 ks

Competitors: 32 Prematch, 111 Match, 143 Full Match

?as strie?ania: 5 h 15 min

Ø min. po?et výstrelov: 4,77 výstrelov/sek.

min. po?et kliknuti SO pri vyhodnotení preteku: 11.440

bufet: po?et káv 143, spotrebované mäso 26 kg


 
 
 
 
 

 
Jarda
In Memoriam
Kolegové
 
Guns and Ammunition 
 
 
 
 
 

 

Fotky OSTRAVY, jak ji neznate!