Bylo tady
 
lidí

>

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA

ze dne 4. 4. 2011

program jednání : rozd?lení slot? - WS Rhodos 2011 - klí?

ú?astni : Roman Šedý

Ji?í Marek

Ji?í Šedina

Pavel Dadák

Jakub Heglas

Kvido Klecanda

Miroslav Kuchta

zp?sob jednání : elektronická komunikace
 

 
Jarda
In Memoriam
Kolegové
 
Guns and Ammunition 
 
 
 
 
 

 

Fotky OSTRAVY, jak ji neznate!